ENGLISH   AFRIKAANS           

Alkohol/Verslawings/Dwelmmisbruik

Hoekom is dit so dat sekere mense sogenaamde "verslawende middele" kan opgee en ander nie? As dit die middel is wat verslawend is, hoe word mens verslaaf aan dobbel? Om die antwoorde op hierdie vrae te verstaan, moet ons eers die wet van hoër prioriteit verstaan. Dit is die onderbewussyn se werk om ons in alle dinge te beskerm, of dit nou werklik of verbeel is. Die onderbewussyn gee altyd die hoogste prioriteit aan dit in die verstand wat die grootste beskerming bied.

Wanneer iemand gewoonlik wil ophou om 'n verslawende middel te gebruik en dit nie kan regkry nie, is dit gewoonlik omdat die middel 'n waardevolle diens aan die onderbewussyn verskaf. Dit help op die een of ander manier die onderbewussyn van die individu teen pynvolle informasie in die persoon se bewussyn. Die middel word deur die onderbewussyn gebruik om die inligting te onderdruk, en partykeer kan 'n aktiwiteit dieselfde ding doen, en dis waarom mens dan aan dobbel of seks verslaaf kan raak.

Hipnose kan baie effektief wees om verslawing te behandel omdat dit eerstens die pynvolle informasie openbaar waarteen die persoon beskerm moet word. Wanneer dit eers geopenbaar is, dan kan daardie informasie vinnig opgelos word deur middel van hipnose. Sodra hierdie informasie opgelos is, dan kan die onbewustelike afhanklikheid verbreek word. Sodra die onbewustelike afhanklikheid verbreek is, dan kan die onderbewussyn (wat daar is om te beskerm) aanvaar dat die middele of aktiwiteite nie meer behulpsaam is nie en dit sal dan suggesties aanvaar om op te hou om die middele of aktiwiteite te gebruik.

Volgens www.selfgrowth.com kan hipnose 'n effektiewe behandeling wees vir mense met dwelm- of alkoholprobleme. Die twee groot faktore wat na sukses kan lei is 1. Die graad waartoe die kliënt op hipnose sal reageer; en 2. Tot watter mate die kliënt gewillig is om te doen wat dit gaan vat om van die dwelms of drank ontslae te raak.

Om heeltemal eerlik te wees, is daar nie baie navorsing of studies gedoen oor hierdie soort behandeling vir alkoholisme en die gebruik van hipnose daarvoor nie. Die American Journal of Clinical Hypnosis van Julie 2004 verwys na 'n studie waar 18 kliënte oor 'n 7 jaar periode gevolg is. Dit het 'n 77% sukses gewys. Hulle definisie van sukses was dat daar vir een jaar sonder dwelms of alkohol gelewe is. Vyftien van daardie kliënte was geklassifiseer as alkohol verslaafdes of alkohol misbruikers, terwyl die res aan ander dwelms verslaaf was.

Die effektiwiteit van hipnose hang af van verskeie faktore, soos:
- hoe lank die kliënt alkohol of dwelms misbruik het;
- die graad van erns van die alkohol of dwelm verslawing;
- of die kliënt al voorheen gehipnotiseer was en die effektiwiteit van hierdie behandeling;
- of die kliënt suggereerbaar is of teenkanting bied en moeilik is om mee te werk;
- die hoeveelheid alkohol/dwelms gebruik;
- of die alkohol/dwelms alleen of sosiaal misbruik is;
- die spesifieke soort drankie wat gebruik is (spiritus, wyn of bier) in verhouding met die hoeveelheid, of die spesifieke soort dwelm wat misbruik is;
- laaste maar nie die minste nie: tot watter graad die kliënt verbind is om op te hou om alkohol/dwelms te misbruik.

As 'n mens werklik wil ophou om die alkohol of dwelms te misbruik, moet hy of sy uitvind:
- waarom hulle drink/dwelms gebruik, oftewel watter positiewe funksies die alkohol/dwelms in hulle alledaagse lewe het; en
- hoe hulle ander, meer gesonde maniere kan kry om hulle te help om te funksioneer of met hulle probleme te handel.

Die heel belangrikste vraag is hoeveel moeite jy bereid is om te doen om van die alkohol/dwelms ontslae te raak? Moenie dink dat hipnose 'n passiewe manier is waardeur jy pynloos kortpad sal kies om van jou probleem ontslae te raak nie! Party mense dink hulle kan maar net 'n paar keer op die bank gaan lê en passief gehipnotiseer word en die behoefte vir drank en alkohol sal verdwyn. Jy gaan moet beheer neem oor jou lewe en aktief die suggesties implementeer wat jy tydens die hipnotiese sessie ontvang het. En daarmee saam gaan jy nuwe denkpatrone moet begin ontwikkel. Vir mense wat hipnose ontvang en gewillig is om hulle denkpatrone te verander en hulle alledaagse probleme op te los, kan hierdie soort van terapie baie effektief wees. Sekere kliënte het groot verligting gerapporteer na net 'n paar sessies. Normaalweg kan jy verwag dat jy agt of meer sessies gaan benodig.

ALKOHOL Kan jy jouself verbeel hoeveel jou lewe gaan verbeter wanneer jy jouself vanuit die greep van alkohol bevry? Hoe jou gesondheid sal verbeter, hoe jou verhoudings sal groei en hoeveel beter jy sal voel? Hier by Hypnosis Works! bevry mense hulleself gewoonlik van alkohol met 'n agt-sessie plan. Dis van die uiterste belang dat die kliënt sober by die sessie opdaag.
Sessie 1: Inleiding tot Hipnose, Opleiding in Hipnose, Direkte Suggesties.
Sessie 2: Ontlont Innerlike Konflik.
Sessie 3: Ontdek Onbewustelike Redes vir die Drankmisbruik.
Sessie 4: Opleiding in Self-Hipnose.
Sessie 5: Alkohol Aversie.
Sessie 6: Alternatiewe tot Alkohol.
Sessie 7: Versterking van Alkohol Bevryding.
Sessie 8: Gesonde Lewe.

Dit mag nodig wees om verdere sessies te bespreek, afhangend van die vordering wat gemaak is.

BEVRY VAN DWELMS Soveel mense word vasgevang in dwelms en voel dat daar geen uitkoms is nie. Indien jy werklik ernstig is om van hierdie gewoonte ontslae te raak, dan mag hipnose dalk oplossings bied.

Die kliënt mag onder geen omstandighede "hoog" by die sessies opdaag nie, en mag agt of meer sessie benodig om die probleem vir eens en vir altyd te oorkom.

Sessie 1: Inleiding tot Hipnose, Opleiding in Hipnose, Direkte Suggesties.
Sessie 2: Ontlont Innerlike Konflik.
Sessie 3: Ontdek Onbewustelike Redes vir die Dwelmmisbruik.
Sessie 4: Opleiding in Self-Hipnose.
Sessie 5: Dwelm Aversie.
Sessie 6: Alternatiewe tot Alkohol.
Sessie 7: Versterking van Dwelm Bevryding.
Sessie 8: Gesonde Lewe.

Dit mag nodig wees om verdere sessies te bespreek, afhangend van die vordering wat gemaak is.


Artikels
Alkohol/Verslawings/Dwelmmisbruik Allergieë Angs/Angsaanvalle en Hipnose Kanker Kinders en Hipnose Kroniese Siektes Impotensie en Hipnose Depressie Verkry Selfvertroue met Hipnose Geïrriteerde Ingewand Sindroom (IBS) Verbetering van Geheue met Hipnose Pyn Verwydering/Beheer Fobies Verhoogvrees Hou op Rook met Hipnose Stresbeheer met Hipnose Gewigbeheer met Hipnose


KLIËNTE VERWYSINGS


Disclaimer: Results may vary depending on adherence to the program and suggestions made.

"Hi Hendrik, Well I am doing very well. Been surrounded by a lot of drunk people lately. I was sober on my bachelors too so I have been through the pitts and survived. I have gotten so far because of you. This is a victory for the both of us! You are the best in what you do!!! Thank you so much " ...

"Still doing well here. Its 7 days tomorrow, and I listen to your CD every night at 7pm. I'm loving my new life. I have also joined the local gym, and have been walking every night for 45 mins. No longer drink coffee or Tea at all. In fact I have cut out anything with Caffeine. I'm drinking about 10 glasses of Water per day. Eating natural fruits and taking Vit C every day. I've had a few times when I've craved, but nothing too serious. I'm taking each day by day, but will listen to your CD for as long as it takes. Thanks for helping me get my life back."

"Hi Hendrik, Hope you are well. Thought I would pop you a probably way overdue mail, to share with you where I currently find myself. I had a session with you just over a year ago […] The purpose of my visit was for you to guide/assist me with my stop smoking attempt. Initially, it was extremely difficult and I honestly thought that I had wasted your and my time. Constantly reminding myself of the important things that you taught me and opened my mind to on that day, is what helped me through the very difficult first days and weeks, maybe even months. I am very pleased to report, that since that day, I have managed to avoid that "first one" and have not had a single cigarette since. I can distinctly remember riding home that day on my motorcycle, from your place in Villeria to my home in Centurion. I was in a total state of relaxation and it was a rather tricky ride home for me. Upon arriving at home, my Wife and two Sons were eager to hear what had happened, but I was so relaxed or possibly tired, that I could not share the whole experience with them. It took sharing bit by bit over the following few days for me to share the entire experience with them. I am so happy that I did what I did back then, I'm not sure who the credit for this success should go to, you or myself. What I do know is that what you did for me on that day was very valuable and it was an experience that will remain with me for a long, long time. Thank you so much."