ENGLISH   AFRIKAANS            

OMTRENT

Hendrik Baird

Konsulterende Hipnotiseur

Ek is Hendrik Baird. Ek is 'n Konsulterende Hipnotiseur wat 'n praktyk bestuur vanuit die stil woonbuurt van Villieria in Pretoria. Ek het Hipnose bestudeer onder die South African Institute of Hypnotism (SAIH) en ek is steeds lid van hierdie organisasie. Ek het die volgende kwalifikasies van SAIH verkry wat almal geakkrediteer is deur die General Hypnotherapy Standards Council (GHSC), 'n internasionale standaarde liggaam:

1. Gesertifiseerde Parts Therapy Fasiliteerder
2. Gesertifiseerde Hipnoterapeut CHT (nie-medies)
3. Resource Strategist.
Ek het verskeie spesialiteits opleidingskursusse voltooi wat Ophou Rook insluit, asook die Roy Hunter Pain Management/Spiritual Journey kursusse. Ek skerp gereeld my opleiding op en is 'n aktiewe lid van SAIH waar ek studente help met hulle opleiding deur by gevorderde kursusse kundigheid te verleen en studente in hulle praktiese werk by te staan. Ek is ook 'n lid van die Hypnosis Guid of Southern Africa.

KANTOOR-URE

Maandae tot Saterdae 09h00 - 18h00.
Gesluit op Sondae en Publieke Vakansiedae, mits met 'n spesiale reëling teen 'n bybetaling van R 200.

TAAL
Ek is ten volle tweetalig en bedien my kliënte in beide Afrikaans en Engels.


Doelstelling
Etiese Kode
Terme en Voorwaardes
Kostes

Hendrik Baird

Ek is 'n Konsulterende Hipnotiseur wat praktiseer vanuit die stil woonbuurt van Villieria, Pretoria.

Tuiskantoor

Ek werk vanuit 'n veilige en gemaklike tuiskantoor in 'n baie rustige omgewing, waar jy behoorlik kan ontspan.

Fisiese Adres

255 27e Laan, Villieria, Pretoria